[1]
2021. On the Fourier Transform Related to the Diamond Klein - Gordon Kernel. European Journal of Pure and Applied Mathematics. 14, 4 (Nov. 2021), 1306–1323. DOI:https://doi.org/10.29020/nybg.ejpam.v14i4.4101.